Sayfalar

28 Ocak 2015 Çarşamba

SQL Notları: SQL - LIKE Sorgularında Yüzde( percent - '%') ve Alt Çizgi ( underscore - '_' ) Kullanımı

1 yorum
SQL sorgularımızda kullandığımız like ifadesinde “_” , “%” karakterlerini wildcard olarak değil de sorgu karakteri olarak kullanmak istediğimizde bunları escape karakteri ile belirtmeliyiz.

Örneğin, aşağıdaki sorguda “TYPES_” ile başlayan tabloları listelemek istediğimizde, aşağıdaki sorgudaki “_” karakteri wildcard karakteri olarak görüleceğinden istediğimiz sonuç döndürülmeyecektir.

select * from all_tables where table_name like 'TYPES_%';Bunun için sorgumuzu aşağıdaki şekilde değiştirmeliyiz:

select * from all_tables where table_name like 'TYPES\_%' ESCAPE '\';
 Benzer şekilde içinde “intercon_cdr%rowtype” geçen kodları aramak için de aşağıdaki sorgu istediğimiz sonucu döndürmeyecektir:

select * from dba_SOURCE where lower(text) like '%intercon_cdr%rowtype%'; 


Bunun için sorgumuzu aşağıdaki şekilde değiştirmeliyiz:

select * from dba_SOURCE where lower(text) like '%intercon_cdr\%rowtype%' ESCAPE '\';Kaynaklar:

ali kemal taşçı