Sayfalar

26 Mayıs 2015 Salı

SQL Notları: İsimlendirme Kuralları/Standartları (Naming Convention)

Öncelikle, yaşanmış ve gereksiz zaman almış aşağıdaki gibi bir problemi inceleyerek başlayalım:

Problemimize konu olan db tablomuz aşağıdaki gibi:

CREATE TABLE T_CHAT_UPDATE_LOOKUP ( ID NUMBER, OPERATOR_NAME VARCHAR2(100 BYTE) NOT NULL, SCENARIO_LIST VARCHAR2(1000 BYTE) NOT NULL, OG_ROUTE_LIST VARCHAR2(1000 BYTE) NOT NULL, START_DATE DATE NOT NULL, END_DATE DATE DEFAULT to_date('31.12.9999','dd.mm.yyyy'), CREATED_DATE DATE DEFAULT SYSDATE, CREATED_BY VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT USER NOT NULL, MODIFIED_DATE DATE, MODIFIED_BY VARCHAR2(50 CHAR) );
İçindeki örnek datalar da aşağıdaki gibi:Aşağıdaki fonksiyonumuzla, verilen tarih aralığında geçerli olan, parametre sayısı bulunmak istenmekte:
create or replace function get_count(start_date varchar2, end_date varchar2) return number is l_count number; begin select count(*) into l_count from T_CHAT_UPDATE_LOOKUP c where c.start_date <= TO_DATE(start_date, 'yymmdd') and nvl(c.end_date, to_date('991231', 'yymmdd')) >= TO_DATE(end_date, 'yymmdd'); return l_count; end;

Bu fonksiyon aşağıdaki gibi çalıştırılmak istendiğinde:
declare l_result number; begin l_result := get_count('150501','150501'); dbms_output.put_line(l_result); end;

Şu hata alınmakta:

Fonsiyon aşağıdaki iki şekildeki gibi değiştirildiğinde ise hata alınmamaktadır.
Buradaki sorunun to_date çevrimlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Peki start_date ve end_date parametreleri to_date fonksiyonunun beklediği varchar2 tipinde sayısal karakterlerden oluşuyor iken ve sorgudan önce hiçbir şekilde değişikliğe uğratılmadığına göre, yukarıdaki hatayı neden alırız? 

1.
create or replace function get_count(start_date varchar2, end_date varchar2) return number is l_count number; begin select count(*) into l_count from T_CHAT_UPDATE_LOOKUP c; --where c.start_date <= TO_DATE(start_date, 'yymmdd') -- and nvl(c.end_date, to_date('991231', 'yymmdd')) >= TO_DATE(end_date, 'yymmdd'); return l_count; end;

2.
create or replace function get_count(start_date varchar2, end_date varchar2) return number is l_count number; begin select count(*) into l_count from T_CHAT_UPDATE_LOOKUP c where c.start_date <= TO_DATE('150501', 'yymmdd') and nvl(c.end_date, to_date('991231', 'yymmdd')) >= TO_DATE('150501', 'yymmdd'); return l_count; end;

Bu hata ile ilgil biraz düşündükten sonra, aşağıdaki çözümü inceleyebilirsiniz.

Çözüm:


Aslında basit olan bu problemin nedenini şöyle açıklayabiliriz:

Aşağıdaki “get_count” fonksiyonumuzun içindeki sorguda kullanılan varchar2 “start_date” ve “end_date” parametrelerinin, algısal olarak, date’e çevrilip sorguda kullanılması gerektiğini düşünürüz.
Ama gerçekte, sorgu bu şekilde gerçekleşmemektedir.

Gerçekte olan ise, sorguda önce date tipindeki “start_date” ve “end_date” kolonları yine date’e çevrilmeye çalışılmaktadır.
Çözüm olarak ise, “get_count” fonksiyonunda aşağıdaki değişiklikleri yapmamız gerekir.
Aslında baştan bu fonksiyonu yazarken, belki de pek önemsenmeyen, yazılım standartlarındaki isimlendirme kurallarına/standartlarına(naming conventions) göre kod yazmaya çalışsak, bu problemlerle karşılaşmaz ve çözümünde de gereksiz zaman harcamazdık.
create or replace function get_count(p_start_date varchar2, p_end_date varchar2) return number is l_count number; begin select count(*) into l_count from T_CHAT_UPDATE_LOOKUP c where c.start_date <= TO_DATE(p_start_date, 'yymmdd') and nvl(c.end_date, to_date('991231', 'yymmdd')) >= TO_DATE(p_end_date, 'yymmdd'); return l_count; end;


Bu vesileyle değişken isimlendirme ile ilgili aşağıdaki bağlantıları da paylaşmak isterim:

Java Kod İsimlendirme ve Şekil (Format) Standardı - http://www.javaturk.org/?p=3180  
Kaliteli Java Kodu Nasıl Yazılır? ya da Kaliteli Kodun Temel İlkeleri - http://www.javaturk.org/?p=3231


ali kemal taşçı

Hiç yorum yok: